[sumo] [sumo game] TORCH 2022 - natsu

kj bauman shimodahito at yahoo.com
Thu Jul 21 23:20:32 EDT 2022


Start-of-Natsu Rikishi: KOTETSU
Start-of-Natsu Rank: SANDANME 62 WEST

Day 2: Sandanme 62 West Kotetsu (0-0) defeats Sandanme 63 East Kawamura (0-0)
Day 4: Sandanme 62 West Kotetsu (1-0) defeats Sandanme 62 East Soga (1-0)
Day 6: Sandanme 62 West Kotetsu (2-0) passes the TORCH to Sandanme 65 West Hatsuyama (2-0)
Day 7: Sandanme 65 West Hatsuyama (3-0) defeats Sandanme 66 East Sugawara (3-0)
Day 9: Sandanme 65 West Hatsuyama (4-0) defeats Sandanme 74 East Asakiryu (4-0)
Day 11: Sandanme 65 West Hatsuyama (5-0) defeats Sandanme 46 East Okinohama (5-0)
Day 13: Sandanme 65 West Hatsuyama (6-0) passes the TORCH to Sandanme 29 West Kamitani (6-0)

End-of-Natsu Rikishi: KAMITANI
End-of-Natsu-Rank: SANDANME 29 WEST


More information about the Sumo mailing list