Who's Who Totoro's Hoshitori

Kuramarujo
Shikona: Kuramarujo
Name: Joe Klemmer
Date of Birth: November 12, 1962
Place of Birth: Bremerhaven, Germany
Nationality: USA
Height: 178 cm / 5'10"
Weight: 118 kg / 261 lbs.
Recent Record: 2-13
Career Record: 51-84
Current Ranking: Juryo 1
Highest Ranking: Maegashira 1
Bashos: 9
Debut: Kyushu 2003
Yusho: 0
Jun-Yusho: 0
Shukunsho: 0
Kantosho: 0
Ginosho: 0
Picture of Kuramarujo