[sumo] [Spoiler]Day 10 hoshitori

Kobayashi Toshiharu tosiharu at ari.bekkoame.ne.jp
Tue Sep 19 19:56:32 EDT 2006


WoW, I missed.  Thank you!

----
Kobayashi Toshiharu


More information about the Sumo mailing list